PQStat.plsg_main_de             

1.  Czy istnieje możliwość instalacji wersji 32-bitowej jak i 64-bitowej na tym samym komputerze?

Tak. Podczas drugiej instalacji należy wskazać inny katalog (różny od katalogu pierwszej instalacji) gdzie program ma zostać zainstalowany.
Należy również ręcznie przypisać odpowiednie skróty (Pulpit, Menu-Start) do programów. Trzeba mieć na względzie, iż w przypadku takiej instalacji skojarzenia do plików programu (pqs,pqx) mogą być przypisane tylko do jednego programu (domyślnie do programu zainstalowanego w drugiej kolejności).
System aktywacji z kluczem licencyjnym jest niezależny od uruchamianej platformy i nie wymaga oddzielnej aktywacji.
Uwaga! W przypadku wersji TRIAL nie jest możliwa instalacja innego typu programu (32/64bit) niż wcześniej zainstalowana. Co za tym idzie nie ma możliwości zainstalowania jednocześnie obu wersji 32/64-bitowej. Możliwa jest jedynie aktualizacja do wersji nowszej dla tej samej platformy jeżeli 30-dniowy okres próbny na to pozwala.

2.  Posiadam system Linux (dystrybucja RedHat x86), czy program będzie działał?

Nie. Obecnie PQStat w środowisku linuksowym dostępny jest tylko dla platform 64-bitowych (odpowiednie oznaczenia dystrybucji 64-bitowych to x86-64/x64).
PQStat dla systemu Linux został stworzony z myślą o kompatybilności z większością dostępnych dystrybucji. Instalacja programu przebiega niezależnie od posiadanego systemu zarządzania pakietami (rpm, deb, ...) i możliwa jest w dowolnym wskazanym przez użytkownika katalogu.
Podstawową zależnością dla programu jest posiadanie w pełni zainstalowanego środowiska GTK+2 z bibliotekami libgtk2, libpango1, libcairo2, libatk, które są instalowane domyślnie w większości dostępnych dystrybucji linuksowych.
Ze względu na bardzo dużą różnorodność dostępnych dystrybucji nie gwarantujemy, iż program będzie działał na każdej z nich. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić możliwość uruchomienia programu na jak największej ilości dystrybucji. Lista przetestowanych dystrybucji 64-bitowych to: Gentoo 10.1, Ubuntu 8.04, 9.10, 10.10, Kubuntu 10.10, Fedora 14, SuSE 10, 11, CentOS 5.5

UWAGA. Od wersji 1.4.4 wycofany został rozwój wersji dla systemów linuksowych

3.  Czy można zainstalować program po raz kolejny na innym komputerze (awaria komputera)?

Tak. Jeżeli komputer z zainstalowanym programem PQStat nie jest dostępny, możliwa jest ponowna instalacja programu na innym stanowisku. Jeżeli zaistnieje taka konieczność prosimy o kontakt (info@pqstat.pl) w celu wygenerowania i zastąpienia poprzedniego klucza licencji.
Klucz licencji generowany jest na podstawie sprzętowych informacji komputera i jest unikalny. Nie ma możliwości skopiowania klucza licencji na inny komputer.

4.  Czy można uruchamiać program logując się na różnych kontach użytkownika w systemie Windows?

Tak. Uruchomienie PQStat na więcej niż jednym koncie systemu Windows wymaga jednak aby aktywacja była przeprowadzona oddzielnie na każdym koncie użytkownika, gdyż klucz licencji przechowywany jest w lokalnych zasobach użytkownika systemu Windows. Licencja jednostanowiskowa nie ogranicza ilości aktywacji w ramach pojedynczego systemu.

5.  Nie mogę otworzyć plików zawierających w nazwie polskie znaki narodowe, posiadam system MS Windows Vista w angielskiej wersji językowej?

Program obsługuje znaki narodowe kodowane w systemie UTF8 i dokonuje konwersji automatycznie na podstawie ustawień systemowych. W przypadku angielskich wersji językowych systemów Windows aby móc otworzyć pliki z polskimi znakami w nazwie należy dodać polską klawiaturę systemową/programisty jako domyślną (Control Panel > Region and Language > Change keyboards).

6.  Jak przeprowadzić aktualizację licencji programu?

Aktualizacji licencji można dokonać wielokrotnie w dowolnym momencie okresu przydzielonej licencji. Szczegółowa instrukcja aktualizacji znajduje się pod adresem : http://pqstat.pl/instrukcja_aktualizacji


7.  Czy ma znaczenie sposób oznaczenia braków danych? Część programów statystycznych używa np. kropek jako braki danych.

Nie. PQStat jako braki danych traktuje puste komórki.
Jeśli analizujemy kolumnę liczbową, a oprócz liczb znajdują się w niej również teksty, jak one będą potraktowane - jak braki danych?
To zależy od rodzaju wykonywanej analizy. Jeśli wykonujemy test statystyczny, który wymaga wartości liczbowych, to tekst będzie traktowany jak brak danych, jeśli natomiast analiza opiera się na skali nominalnej - wówczas wszystkie dane będą traktowane jak tekst.
Ilość odrzuconych przypadków zawsze zostaje podana w oknie raportu danej analizy.

8.  Czy jeśli wartość p dla testu statystycznego oznaczona jest na czerwono, to oznacza, że wynik jest istotny statystycznie?

Tak. Oznacza to, że wartość ta jest mniejsza niż zadany przez użytkownika poziom istotności. Czyli na zadanym poziomie istotności wybieramy hipotezę alternatywną.

9.  Po rozpoczęciu analizy program bardzo długo działa (po 5 minutach przerywam test)?

Dla niektórych analiz korzystających z obliczeń dokładnych (szczególnie w teście dokładnym Fisher'a CxR) procedury obliczeniowe zależne są od dostępnej mocy obliczeniowej komputera i w przypadku przetwarzania odpowiednio dużych danych wejściowych procedury te wymagają dużej mocy procesora oraz dostępnej pamięci operacyjnej. Dla dużych i złożonych tabel test Fisher'a w przypadku średniej klasy komputerów może trwać kilka godzin.

10.  Co oznacza import plików XLSX przy użyciu OLE Automation?

OLE Automation jest mechanizmem umożliwiającym programowi możliwość sterowania innym programem. W praktyce oznacza to, iż import danych z plików XLSX dokonywany jest za pośrednictwem programu Microsoft Excel. W przypadku tej funkcji nie ma możliwości importu plików XLSX gdy nie posiadamy zainstalowanego programu MS Excel. Bezpośrednio możliwy jest tylko odczyt plików XLS Excel 97-2003.

RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2014 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.