Frequently Asked Questions

Czy jeśli wartość p dla testu statystycznego oznaczona jest na czerwono, to oznacza, że wynik jest istotny statystycznie?
Last Updated 6 years ago

Tak. Oznacza to, że wartość ta jest mniejsza niż zadany przez użytkownika poziom istotności. Czyli na zadanym poziomie istotności wybieramy hipotezę alternatywną.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!