Witamy w centrum wsparcia użytkownika PQStat

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń i udzielenia lepszej pomocy użytkownikom uruchomiliśmy system obsługi zgłoszeń. Każdemu wnioskowi o wsparcie przydzielany jest unikatowy numer zgłoszenia, za pomocą którego można śledzić postępy i odpowiedzi online. W celach informacyjnych zapewniamy pełne archiwa i historię wszystkich zgłoszeń serwisowych. Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail. Użytkownicy wersji pełnej posiadają dostęp poprzez Panel Klienta.