Frequently Asked Questions

Po rozpoczęciu analizy program bardzo długo działa (po 5 minutach przerywam test)?
Last Updated 6 years ago

Dla niektórych analiz korzystających z obliczeń dokładnych (szczególnie w teście dokładnym Fisher'a CxR) procedury obliczeniowe zależne są od dostępnej mocy obliczeniowej komputera i w przypadku przetwarzania odpowiednio dużych danych wejściowych procedury te wymagają dużej mocy procesora oraz dostępnej pamięci operacyjnej. Dla dużych i złożonych tabel test Fisher'a w przypadku średniej klasy komputerów może trwać kilka godzin.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!