Frequently Asked Questions

Czy istnieje możliwość instalacji wersji 32-bit i 64-bit na tym samym systemie ?
Last Updated 6 years ago

Tak. Podczas drugiej instalacji należy wskazać inny katalog (różny od katalogu pierwszej instalacji) gdzie program ma zostać zainstalowany.
Należy również ręcznie przypisać odpowiednie skróty (Pulpit, Menu-Start) do programów. Trzeba mieć na względzie, iż w przypadku takiej instalacji skojarzenia do plików programu (pqs,pqx) mogą być przypisane tylko do jednego programu (domyślnie do programu zainstalowanego w drugiej kolejności).
System aktywacji z kluczem licencyjnym jest niezależny od uruchamianej platformy i nie wymaga oddzielnej aktywacji.
Uwaga! W przypadku wersji TRIAL nie jest możliwa instalacja innego typu programu (32/64bit) niż wcześniej zainstalowana. Co za tym idzie nie ma możliwości zainstalowania jednocześnie obu wersji 32/64-bitowej. Możliwa jest jedynie aktualizacja do wersji nowszej dla tej samej platformy jeżeli 30-dniowy okres próbny na to pozwala.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!