Frequently Asked Questions

Czy można zainstalować program po raz kolejny na innym komputerze?
Last Updated 6 years ago

Tak. Jeżeli komputer z zainstalowanym programem PQStat nie jest dostępny, możliwa jest ponowna instalacja programu na innym stanowisku. Jeżeli zaistnieje taka konieczność prosimy o kontakt w celu wygenerowania i zastąpienia poprzedniego klucza licencji.
Klucz licencji generowany jest na podstawie sprzętowych informacji komputera i jest unikalny. Nie ma możliwości skopiowania klucza licencji na inny komputer.
Od wersji 1.6.6 istnieje możliwość samodzielnej dezaktywacji licencji i ponownej aktywacji na innym stanowisku (w przypadku przewidzianej wymiany komputera na inny).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!