Frequently Asked Questions

Czy można uruchamiać program logując się na różne konta użytkownika w systemie Windows?
Last Updated 6 years ago

Tak. Uruchomienie PQStat na więcej niż jednym koncie systemu Windows wymaga jednak aby aktywacja była przeprowadzona oddzielnie na każdym koncie użytkownika, gdyż klucz licencji przechowywany jest w lokalnych zasobach użytkownika systemu Windows. Licencja jednostanowiskowa nie ogranicza ilości aktywacji w ramach pojedynczego systemu.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!