Frequently Asked Questions

Nie mogę otworzyć plików zawierających w nazwie polskie znaki narodowe, posiadam system MS Windows Vista w angielskiej wersji językowej?
Last Updated 6 years ago

Program obsługuje znaki narodowe kodowane w systemie UTF8 i dokonuje konwersji automatycznie na podstawie ustawień systemowych. W przypadku angielskich wersji językowych systemów Windows aby móc otworzyć pliki z polskimi znakami w nazwie należy dodać polską klawiaturę systemową/programisty jako domyślną (Control Panel > Region and Language > Change keyboards).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!