Frequently Asked Questions

Czy ma znaczenie sposób oznaczenia braków danych? Część programów statystycznych używa np. kropek jako braki danych.
Last Updated 6 years ago

Nie. PQStat jako braki danych traktuje puste komórki.
Jeśli analizujemy kolumnę liczbową, a oprócz liczb znajdują się w niej również teksty, jak one będą potraktowane - jak braki danych?
To zależy od rodzaju wykonywanej analizy. Jeśli wykonujemy test statystyczny, który wymaga wartości liczbowych, to tekst będzie traktowany jak brak danych, jeśli natomiast analiza opiera się na skali nominalnej - wówczas wszystkie dane będą traktowane jak tekst.
Ilość odrzuconych przypadków zawsze zostaje podana w oknie raportu danej analizy.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!