PQStat
Statystyczne Oprogramowanie Obliczeniowe
Strona glownaObliczenia geometryczne

Polecenie:    

Analiza przestrzenna
Narzędzia
Obliczenia geometryczne

Obliczenia geometryczne są to formuły obliczeniowe (patrz Podręcznik Użytkownika - PQStat (rozdział: Formuły)). Formuły dotyczyć mogą danych widocznych w arkuszu lub tych opisujących geometrię mapy • Formuły dla danych opisujących geometrię mapy - funkcje geometryczne/geograficzne
  Jako dane do transformacji wybieramy SHP - dane z pliku kształtów

  G_transformacje

  Dostępne formuły:
  • meanCenter (poly) - zwraca współrzędne centrów dla wielokątów,
  • centroid (poly) - zwraca współrzędne centroidów dla wielokątów,
  • area (poly) - zwraca pola powierzchni wielokątów,
  • perimeter (poly) - zwraca obwody wielokątów.


 • Formuły dla danych arkusza - tworzenie map
  Dostępne formuły:
  • map (points) - zwraca wektorową mapę punktów wraz z przypisanym arkuszem.

RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2020 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.