PQStat
Statystyczne Oprogramowanie Obliczeniowe
Strona glownaFilmy szkoleniowe


Kanał youtube

strzałkaJaki test statystyczny wybrać?10:57
strzałkaZestawienia testów [dwie grupy zależne]10:57
strzałkaZestawienia testów [dwie grupy niezależne]10:57
strzałkaZestawienia testów [korelacja]10:57
strzałkaZestawienia Opisowe3:34
strzałkaRegresja liniowa cz.1 52:15
strzałkaAnaliza przeżycia cz.1 12:04
strzałkaAnaliza przeżycia cz.2 29:13
strzałkaKrzywe ROC cz.1 28:47
strzałkaMeta-analiza przygotowanie danych cz. 117:08
strzałkaMeta-analiza podsumowanie cz.225:38
strzałkaRegresja logistyczna cz.132:37
strzałkaANOVA jednoczynnikowa 24:15
strzałkaANCOVA (analiza kowariancji)10:57
strzałkaANOVA czynnikowa GLM cz.124:30
strzałkaANOVA czynnikowa GLM cz.207:55
strzałkaDopasowanie grup (Propoensity Score)11:56
strzałkaMacierze korelacji12:49
strzałkaProfile ilorazu szans18:08
strzałkaANOVA powtarzanych pomiarów12:00
strzałkaANOVA Durbina05:26
strzałkaANOVA Skillings-Mack05:40
strzałkaANOVA Friedmana09:07
strzałkaANOVA Kruskala-Wallisa09:40
strzałkaTest wariancji rang Conovera05:17
strzałkaLiczność próby vs moc testu23:56
strzałkaWyznaczanie liczności próby 25:38
strzałkaBox-Cox i inne transformacje06:07
strzałkaKorelacja liniowa, część 1 35:55
strzałkaKorelacja liniowa, część 2 20:41
strzałkaStandaryzacja współczynników epidemiologicznych06:06
strzałkaJakość ankiety 26:43
strzałkaNormalność rozkładu 19:41
strzałkaZgodność ICC 27:54
strzałkaZgodność Kappa-Fleissa 18:34
strzałkaZgodność Kappa ważona 10:47
strzałkaZgodność Kappa-Cohena 14:01
strzałkaZgodność W-Kendalla 09:07
strzałkaFisher Snedecor 12:21
strzałkaMacierze podobieństwa 33:04
strzałkaBraki danych24:49
strzałkat Studenta dla grup niezależnych09:17
strzałkaChi kwadrat RxC08:55
strzałkaChi-kwadrat 2x206:30
strzałkaPoprawki testu Chi-kwadrat 2x221:10
strzałkaChi kwadrat dla trendu10:00
strzałkaIloraz szans (OR) i relatywne ryzyko (RR)13:25

strzałkaWiele analiz - jeden raport3:12
strzałkaPonowne wykonanie analizy2:46
strzałkaZestawy raportów, przesyłanie do Excel, Word22:35
strzałkaZestawy zmiennych6:51
RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2020 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.