PQStat
Statystyczne Oprogramowanie Obliczeniowe
Strona glownaFunkcje programu

PQStat wersja 1.8.6

Opis grupy:

Zestawy:

Testy - 1 grupa badana:

Testy – dwukrotne badanie jednej grupy:

Testy - 2 grupy badane:

Testy - kilka grup badanych:

Testy – kilkukrotne badanie jednej grupy

Analiza T-kwadrat Hotellinga:

Wielowymiarowa Analiza Wariancji

Wielokrotne porównania

Korelacja:

Meta-analiza:

Zgodność:

Testy diagnostyczne:

Modele wielowymiarowe:

Redukcja wymiarów i grupowanie:

Metoda Mantela-Haenszela dla tabel 2x2:

Rzetelność skali:

Analiza przeżycia:

Przygotowanie danych:

Funkcjonalność:


Analiza przestrzenna

Wersja 1.8.4

Opis grupy:

Analiza losowości rozkładu punktów:

Autokorelacja przestrzenna:

Statystyki lokalne i wyszukiwanie klasterów:

Analiza gęstości:

Przygotowanie danych:

Funkcjonalność:

Przykład kolorowania mapy
Historia zmian

Przykładowe zastosowanie w praktyce

RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2020 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.