PQStat
Statystyczne Oprogramowanie Obliczeniowe
Strona glownaMAPY PRZYKŁADOWE

Mapy w formacie PQS. Do otwarcia pliku map niezbędna aktualna wersja programu PQStat.

Na podstawie bazy danych obiektów ogólnogeograficznych BDO250GIS Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Stan aktualności 2014


Podział administracyjny kraju według kodów TERYT Pobierz mapy
Pobierz program
 • Kraj
  Granice państwa
  1 wielokąt
  mapa
 • Województwa
  Granice województw
  16 wielokątów
  mapa
 • Powiaty
  Granice powiatów
  380 wielokątów
  mapa
 • Gminy
  Granice gmin
  2482 wielokątów
  rozbicie wg ostatniej cyfry TERYT na gminy:
  (1) miejskie
  (2) wiejskie
  (3) miejsko-wiejskie
  mapa
 • Podregiony
  Granice podregionów
  66 wielokątów wg poziomu NTS 3
  mapa


Na podstawie bazy danych obiektów ogólnogeograficznych BDO250GIS
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Aktualność według daty w pliku atrybutów (2013/2014)


Miejscowości Pobierz mapy
Pobierz program
 • Miejscowości
  164049 punktów
  według:
  rodzaju {(1) część kolonii, (2) część miasta, ... (26) wieś}
  funkcji administracyjnej {(1) miasto stołeczne, (2) siedziba sejmiku..., ...}
  szerokość i długość geograficzna
  data modyfikacji
  ID_ZEW (TERYT)
  status nazwy {(1) niestandardowa, (2) urzędowa}
  nazwa historyczna
  nazwa obowiązująca
  województwo
  powiat
  gmina
  TERYT gminy
  data wprowadzenia
 • mapa


Na podstawie bazy danych obiektów ogólnogeograficznych BDO250GIS
Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Stan aktualności 2012-2013


Podział administracyjny kraju według kodów NTS Pobierz mapy
Pobierz program
 • NTS
  Granice państwa
  1 wielokąt
  mapa
 • NTS2
  Granice województw
  16 wielokątów
  mapa
 • NTS3
  Granice podregionów i powiatów
  424 wielokąty, w tym 45 podregionów i 379 powiatów
  mapa
 • NTS4
  Granice powiatów
  379 wielokątów
  mapa
 • NTS5
  Granice gmin
  3669 wielokątów
  rozbicie wg ostatniej cyfry NTS na gminy:
  (1) miejskie
  (2) wiejskie
  (3) miejsko-wiejskie
  (4) miasto w gminie miejsko-wiejskiej
  (4) obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej
  (8) dzielnice w gminie Warszawa
  (9) delegatury i dzielnice innych gmin miejskich
  mapa
Podział administracyjny kraju według kodów TERYT Pobierz mapy
Pobierz program
 • Województwa
  Granice województw
  16 wielokątów
  mapa
 • Powiaty
  Granice powiatów
  379 wielokątów
  mapa
 • Gminy
  Granice gmin
  3669 wielokątów
  rozbicie wg ostatniej cyfry TERYT na gminy:
  (1) miejskie
  (2) wiejskie
  (3) miejsko-wiejskie
  (4) miasto w gminie miejsko-wiejskiej
  (4) obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej
  (8) dzielnice w gminie Warszawa
  (9) delegatury i dzielnice innych gmin miejskich
  mapa
Osadnictwo Pobierz mapy
Pobierz program
 • Miejscowości
  50094 punkty
  typy:
  (1) wieś
  (2) kolonia
  (3) przysiółek
  (4) osada
  (96) miasto
  mapa
 • Zabudowa
  44504 wielokąty
  typy:
  (1) zabudowa mieszkalna zwarta
  (2) zabudowa mieszkalna rozproszona
  mapa
 • Obiekty przemysłowe
  707 punktów
  typy:
  (1) kopalnia
  (2) huta
  (3) elektrownia cieplna (w.kamienny)
  (4) elektrownia cieplna (w.brunatny)
  mapa
 • Inne obiekty
  1200 punktów
  typy:
  (1) zamki
  (2) twierdze
  (3) pałace i dwory
  (4) skanseny
  (5) muzea
  (6) parki zabytkowe
  (7) inne zabytki architektury
  (8) zabytki dawnego przemysłu
  (9) ośrodki kultu religijnego
  (10) kościoly zabytkowe
  (11) cerkwie zabytkowe
  (12) meczety
  (13) synagogi
  (14) byłe obozy koncentracyjne
  mapa
Transport Pobierz mapy
Pobierz program
 • Drogi
  112699 linii
  według:
  zarządu {(1) krajowy, (2) wojewódzki, ...}
  kategorii {(1) autostrada, (2) droga ekspresowa, ...}
  stanu {(1) istniejąca, (2) w budowie, ...}
  nawierzchni {(1) twarda, (2) stabilizowana, ...}
  przebiegu {(1) normalnie na powierzchni, (2) na wiadukcie..., ...}
  liczby jezdni {(1) dwujezdniowa, (2) jednojezdniowa}
  numeru krajowego
  numeru międzynarodowego
  długości odcinka
  mapa
 • Koleje
  7057 linii
  według:
  rodzaju {(1) normalnotorowa, (2) szerokotorowa, ...}
  liczby torów {(1) wielotorowa, (2) jednotorowa}
  elektryfikacji {(1) zelektryfikowana, (2) niezelektryfikowane}
  stanu {(1) czynna, (2) nieczynna}
  przebiegu {(1) normalnie na powierzchni, (2) na wiadukcie..., ...}
  długości
  mapa
 • Stacje
  3912 linii
  według:
  rangi stacji {(1) węzlowa, (2) węzłowa - pomocnicza, ...}
  funkcji stacji {(1) pasażerska, (2) pasażersko-towarowa...}
  mapa
 • Lotniska
  120 punktów
  według:
  ruchu {(1) międzynarodowe, (2) krajowe}
  rodzaju {(1) pasażerskie, (2) aeroklubowe, ...}
  liczby psaów startowych
  nawierzchni {(1) asfalt, (2) beton, ...}
  kodu IATA
  kodu ICAO
  mapa
 • Porty
  126 punktów
  według:
  kategorii {(1) morski, (2) śródlądowy}
  rodzaju {(1) przystań, (2) pasażerski, ...}
  mapa
Rzeźba terenu Pobierz mapy
Pobierz program
 • Poziomice
  34140 linii
  według:
  rodzaju {(1) izohipsy, (2) izobaty, ...}
  wysokości
  mapa
 • Punkty wysokości
  6133 punkty
  według:
  rodzaju {(1) na dominującym wzniesieniu, (2) zwykły, ...}
  wysokości
  mapa
Hydrografia Pobierz mapy
Pobierz program
 • Cieki
  122014 linii
  według:
  rodzaju {(1) rzeka, (2) oś cieku po cieku powierzchniowym, ...}
  klasy
  zastosowania {(1) żeglowny, (2) melioracyjny, ...}
  szerokości kartograficznej
  mapa
 • Zbiorniki wodne
  4666 wielokątów
  według:
  rodzaju {(1) morze, (2) zalew, ...}
  mapa
Pokrycie terenu Pobierz mapy
Pobierz program
 • Powierzchnie
  196213 wielokątów
  rodzaje:
  (1) zabudowa mieszkalna zwarta
  (2) zabudowa mieszkalna rozproszona
  (3) tereny przemysłowe, handlowe i kolejowe
  (4) zieleń miejska
  (5) grunty orne
  (6) sady, plantacje
  (7) łąki, pastwiska
  ...
  mapa


PRZYKŁAD (Zobacz film)

Na mapie przedstawimy wartość funduszy europejskich na poszczególne powiaty w roku 2012

KROK 1 - DANE
    Dane pobieramy z Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl/gus) z Banku Danych Lokalnych.
    Zobacz film
    Dane kopiujemy z pliku programu Excel do PQStat.

KROK 2 - MAPY
    Z przykładów dołączonych do programu importujemy mapę z podziałem administracyjnym Polski na powiaty.
    Plik -> Importuj dane…->SHP/SHX/DBF

KROK 3 - ŁĄCZENIE DANYCH I MAP
    Dane GUS i powiaty na mapie identyfikowane są zgodnie z kodem TERYT. Kod ten będzie służył do łączenia danych.
    Dane -> Kopiowanie z relacją…

KROK 4 - RYSOWANIE MAPY
    W menadżerze map kolorujemy powiaty stopniując kolory od najjaśniejszych - niskie fundusze europejskie do najciemniejszych - wysokie fundusze.
    Analiza przestrzenna -> Menadżer map

mapa_pow1

RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2020 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.