PQStat.plsg_main_de

Test Wilcoxona

Polecenie:    

Statystyka
Testy nieparametryczne (kat. uporządkowane)
Wilcoxon (rangowanych znaków)

Wilcoxon

Test Wilcoxona znany jest również pod nazwą testu rangowanych znaków Wilcoxona Wilcoxon (1945, 1949). Test ten służy do weryfikacji hipotezy, że badana próba pochodzi z populacji dla której mediana (θ), to znana wartość.

Podstawowe warunki stosowania:
  • pomiar na skali porządkowej (interwałowej)
Hipotezy:
    wz_h0 : θ = θ0,
    wz_h1 : θ ≠ θ0,
gdzie:
  • θ – mediana populacji reprezentowanej przez badaną próbkę,
  • θ0 – zadana wartość.
Uwaga!
Poprawkę na ciągłość testu Wilcoxona (Marascuilo andMcSweeney (1977)) stosujemy by zapewnić możliwość przyjmowania przez statystykę testową wszystkich wartości liczb rzeczywistych zgodnie z założeniem rozkładu normalnego.

Wyznaczoną na podstawie statystyki testowej wartość p porównujemy z poziomem istotności α:
  • jeżeli p ≤α ⇒ odrzucamy H0 przyjmując H1,
  • jeżeli p >α ⇒ nie ma podstaw odrzucić H0.
Przykład (plik PL_kurier.pqs) c.d. -> Zobacz film

Hipotezy:
H0 : mediana ilość dni oczekiwania na dostarczenie przesyłki przez analizowaną firmę kurierską wynosi 3,
H1 : mediana ilość dni oczekiwania na dostarczenie przesyłki przez analizowaną firmę kurierską jest różna od 3.

raport_wilcoxon_1_gr

wykres_wilcoxon_1_gr

Porównując wartość p = 0.123212 testu Wilcoxona opartego o statystykę T z poziomem istotności α = 0.05 stwierdzamy, że nie mamy podstaw by odrzucić hipotezę zerową mówiącą, że zwykle ilość dni oczekiwania na dostarczenie przesyłki przez analizowaną firmę kurierską wynosi 3. Taką samą decyzję podjęlibyśmy również na podstawie wartości p = 0.111161 lub p = 0.115817 testu Wilcoxona opartego o statystykę Z lub Z z poprawką na ciągłość.

RSS

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

FAQ  |  Polityka prywatności  |  Kontakt
 
 Copyright© 2010-2018 PQStat Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.